Ne Yapılıyor Bu Atölyede?


Bilgisayar bilimleri ve kodlama eğitimlerinin yanı sıra algoritmik düşünce becerisi kazandırılmaktadır. Gündelik hayatta karşılaşılan problemleri yazılımsal olarak çözülebilmesi için bu alanda eğitim verilmektedir.

Doğru bilgisayar ve internet kullanımı öğretilirken bilgi gizliliği, bilgi temizliği ve dış tehlikelerden nasıl korunulabileceği öğretiliyor.

Neden Yapıyoruz?

Artık savaşların da dijital ortamlarda yapılması, dünyanın hızla yazılmsal çözümler üretmesi üzerine bireylerin bu konularda dünyaya yetişebilmesi için yazılım eğitimleri verilmektedir. Ayrıca bilgisayarı doğru kullanmanın önemini anlamak, doğru bilgiye ulaşabilmek ve algoritmik düşünce yetisi kazanmak için de bu eğitimler verilmektedir.