Ne Yapılıyor Bu Atölyede?


Kurumumuzun vermiş olduğu teknik eğitimlerin yanı sıra Sosyal-İnovasyon Birimi ile Finansman Yönetimi, Liderlik, Ekip Çalışması, Girişimcilik, Proje Yönetim ve Üretimi, Şirket Kurma, Destek Programlarına Başvurma, Hitabet, Sosyal medya/internet Okur Yazarlığı, Proje Yazma vb.. eğitimleri vererek bireylerin "Bireysel ve Sosyal" gelişimine katkı sağlamakta ve ülkemizin de ihtiyaç duyduğu inovatif düşünen üretken bireyler yetiştirmektedir.